یک.

و...قاصدک

 اندوه عالمی به دوش

 چون فرا می­رسد

سبک

سنگین

خاموش

زیر پای استالین چکمه پوش

لگد می­ شود...

1/3/92

دو.

و تو را نفس می­ کشم

چشمان تو را

در شهری

که شب بیداران آن

مشتی گرگ

و گربه

و گزمه­ اند....

و من در شهری تو را نفس می کشم

که همه نفس کشند!...

 1/3/92