پیشاپیش سال نو را خدمت همه عزیزان تبریک می گویم.

(١)

چه دستی

دوانده است

این باغ انگوری

سالی که نکوست

از انگورش پیداست.

 

(٢)

 

هر یاس که می شکفد

چشم تو تکثیر می شود

می دانم

روزی جهان

لبریز

 از نگاه یاس می شود.