آشوب کوتاه

چقدر چشمان تو

انگورند.

چقدر چشمان تو

 سنتورند.

آواز انگور

مستی سنتور

چشمان تو

آشوبگران جهانند.

/ 5 نظر / 17 بازدید
صادق رحمانی

من نيز غريبم و پر از عرياني در دشت رهايي خودم زنداني اينجا همه دلداده ياري هستند يار تو کجاست قوچ لارستاني؟

پیک سحری

سلام پر آشوب تر از چشم ندیده ام خدا چه آفریده!